martes, 31 de enero de 2017

CC_T04_01

La revolució genètica


Treball T04_01: Crear una presentació amb caracteristiques d'alguns aminoàcids.

Documentals:

Examen: Dijous 9 de Febrer.

viernes, 25 de noviembre de 2016

CC_T03_01

VIURE MÉS, VIURE MILLOR


 1. La història de la medicina.
 2. El diagnòstic de les malalties.
  • Treball_3_01. Realitzar una fulla de càlcul (Calc o Excel), mitjançant condicions, dels valors obtinguts en un anàlisi de sang, de manera que si el valor és menor del seu valor normal es represente de color roig, y si es superior de color verd.
  • Treball_3_02. Realitzar una simulació de base de dades d'un pacient i possibles exploracions complementaries que es podrien utilitzar.
 3. El tractament de les malalties.
  • Treball_3_03. Realitzar una presentació amb els avantatges i desavantatges de les vies d'administració de fàrmacs.
 4. La cirurgia.
 5. Els transplantaments.
 6. Els biomaterials.
 7. Les medicines alternatives.
 8. La medicina als països en vies de desenvolupament.
  • Treball_3_04. Simular amb Access o Calc els gràfics de les pàgines 67, 73 i 75. Ajuda.
 9. Exercicis.


Documentals / pel·lícula

Despertares. Entrega de fitxa: 28 de Novembre.

Comprensió lectora:

Entrega de fitxa 1: 28 de Novembre.
Entrega de fitxa 2:
Entrega de fitxa 3:

martes, 16 de agosto de 2016

Tec04_09_01

Tecnología y sociedad


 • Introducción.
 • El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia.
  • El Paleolítico y el Neolítico.
  • Edad Antigua.
  • Edad Media.
  • Edad Moderna.
   • La Primera Revolución Industrial.
  • La Segunda Revolución Industrial.
  • Desde 1914 hasta la actualidad.
  • Tecnología del futuro.
 • La evolución de los objetos técnicos.
 • Análisis de los productos tecnológicos.
 • Normalización en la industria.
 • El impacto social de la tecnología.
 • El impacto ambiental de la tecnología.
  • Los límites del crecimiento.
  • Medidas preventivas.
  • Aprovechamiento de materias primas y recursos.
  • Desarrollo sostenible.
  • Tecnologías sostenibles.
 • Ejercicios.
 • Prácticas.
 • Lecturas.
  • L1: Los drones.
  • L2: El coltán.
  • L3: La obsolescencia programada.

lunes, 15 de agosto de 2016

Tec03_08_01

El ordenador, sistemas operativos y servicios de Internet.


 • La informática y los ordenadores.
 • Componentes y periféricos de un ordenador.
 • Como trabaja y comunica un ordenador .
 • Sistemas operativos.
  • Windows.
  • Linux.
 • Servicios de internet.
  • Internet: la red de redes.
  • La word wide web.
  • El correo electrónico.
  • La mensajería instantánea.
  • La transferencia de archivos: FTP.
  • Otros servicioes de internet.
 • Ejercicios.
 • Prácticas.
 • Lecturas.


Tec03_07_01

Comunicaciones


 • Comunicaciones cableadas e inalámbricas.
 • Telefonía.
 • Radio.
 • Televisión.
 • GPS.
 • Internet.
 • Ejercicios.
 • Prácticas.
 • Lecturas.

Tec03_06_01

Materiales de uso técnico


 • Los plásticos.
 • Tipos de plásticos.
 • Conformación industrial de plásticos.
 • Reciclado de plásticos.
 • Materiales téxtiles.
 • Ejercicios.
 • Prácticas.
 • Lecturas.