sábado, 21 de octubre de 2017

Mate3_T02_00

Potències i arrels

 • Potències d'exponent enter.
 • Notació científica. Aplicacions.
 • Arrels de nombres reals.
 • Operacions amb radicals.
 • Introducció a la racionalització.
 • Potències d'exponent fraccionari.
 • Exercicis.

viernes, 29 de septiembre de 2017

Mate4_T01_00
 • Nombres reals.
 • La recta real. Intervals.
 • Potència d'exponent sencer.
 • Notació cientifica.
 • Radicals. Potències d'exponent fraccionari. Propietats.
 • Operacions amb radicals. Racionalització.
 • Logaritmes. Propietats.

martes, 31 de enero de 2017

CC_T04_01

La revolució genètica


Treball T04_01: Crear una presentació amb caracteristiques d'alguns aminoàcids.

Documentals:

Examen: Dijous 9 de Febrer.

viernes, 25 de noviembre de 2016

CC_T03_01

VIURE MÉS, VIURE MILLOR


 1. La història de la medicina.
 2. El diagnòstic de les malalties.
  • Treball_3_01. Realitzar una fulla de càlcul (Calc o Excel), mitjançant condicions, dels valors obtinguts en un anàlisi de sang, de manera que si el valor és menor del seu valor normal es represente de color roig, y si es superior de color verd.
  • Treball_3_02. Realitzar una simulació de base de dades d'un pacient i possibles exploracions complementaries que es podrien utilitzar.
 3. El tractament de les malalties.
  • Treball_3_03. Realitzar una presentació amb els avantatges i desavantatges de les vies d'administració de fàrmacs.
 4. La cirurgia.
 5. Els transplantaments.
 6. Els biomaterials.
 7. Les medicines alternatives.
 8. La medicina als països en vies de desenvolupament.
  • Treball_3_04. Simular amb Access o Calc els gràfics de les pàgines 67, 73 i 75. Ajuda.
 9. Exercicis.


Documentals / pel·lícula

Despertares. Entrega de fitxa: 28 de Novembre.

Comprensió lectora:

Entrega de fitxa 1: 28 de Novembre.
Entrega de fitxa 2:
Entrega de fitxa 3:

martes, 16 de agosto de 2016

Tec04_09_01

Tecnología y sociedad


 • Introducción.
 • El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia.
  • El Paleolítico y el Neolítico.
  • Edad Antigua.
  • Edad Media.
  • Edad Moderna.
   • La Primera Revolución Industrial.
  • La Segunda Revolución Industrial.
  • Desde 1914 hasta la actualidad.
  • Tecnología del futuro.
 • La evolución de los objetos técnicos.
 • Análisis de los productos tecnológicos.
 • Normalización en la industria.
 • El impacto social de la tecnología.
 • El impacto ambiental de la tecnología.
  • Los límites del crecimiento.
  • Medidas preventivas.
  • Aprovechamiento de materias primas y recursos.
  • Desarrollo sostenible.
  • Tecnologías sostenibles.
 • Ejercicios.
 • Prácticas.
 • Lecturas.
  • L1: Los drones.
  • L2: El coltán.
  • L3: La obsolescencia programada.